Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55

MAJETEK

Vlastník kanalizace je povinen dle §5 ZVAK zajišťovat průběžné vedení majetkové (VUME) a provozní evidence (VUPE). Vlastnické vztahy se nezapisují do katastru nemovitostí. Provozní evidence zahrnuje technickou dokumentaci, cenové kalkulace, plán kontroly míry znečištění, provozní deník a provozní řády.

Majetek obce související s kanalizací odpadních vod se skládá ze stokové sítě a čerpacích stanic. V současné době se odpadní vody předávají provozovateli kanalizace v majetku Ing.M.Škorpíka.

Majetek obce související s dešťovou kanalizací se skládá z kanalizační sítě zaústěné do vodoteče.

pol. HIM druh kanalizace materiál J MJ JC cena rok stáří životnost roční odpis
  SPLAŠKOVÁ
1. stoka A gravitační KAM 300 bm 48 3 599 Kč 172 752 Kč 1988 31 90 1 919 Kč
2. stoka B gravitační PVC 200 bm 374 2 800 Kč 1 047 200 Kč 1988 31 90 11 636 Kč
3. stoka B1 gravitační PVC 200 bm 84 2 800 Kč 235 200 Kč 1988 31 90 2 613 Kč
4. stoka C gravitační PVC 250 bm 326 3 000 Kč 978 000 Kč 1996 23 90 10 867 Kč
5. stoka C4 gravitační PVC 200 bm 87 2 800 Kč 243 600 Kč 2000 19 90 2 707 Kč
6. stoka C1 gravitační PVC 250 bm 28 3 000 Kč 84 000 Kč 2020 1 90 933 Kč
7. stoka C2 (RŠ18-21) gravitační PVC 200 bm 130 2 800 Kč 364 000 Kč 2018 1 90 4 044 Kč
8. stoka C3.1 (ČS2-RŠ11) tlaková PE50 bm 63 1 950 Kč 122 850 Kč 2018 1 90 1 365 Kč
stoka C3.2 (ČS2-RŠ34) gravitační PVC200 bm 86 2 600 Kč 223 600 Kč 2018 1 90 2 484 Kč

9.

CS1 (RD32+34)   plast. ks 1 40 000 Kč 40 000 Kč 2018 1 50 800 Kč
technologie CS1   čerpadlo ks 1 30 000 Kč 30 000 Kč 2018 1 25 1 200 Kč

10.

CS2 (RD44+46)   bet. ks 1 120 000 Kč 120 000 Kč 2018 1 70 1 714 Kč
technologie CS2   čerpadlo ks 2 30 000 Kč 60 000 Kč 2018 1 30 2 000 Kč
11. stoka D tlaková PE50 bm 47 1 200 Kč 56 400 Kč 2005 14 90 627 Kč
12. stoka E gravitační PVC200 bm 212   126 770 Kč 2018 1 90 1 409 Kč
celkem1541   4 072 372 Kč       48 185 Kč
DEŠŤOVÁ
13. stoka DV1 gravitační BET300 bm 235 3 700 Kč 869 500 Kč 1990 29 70 12 421 Kč
14. stoka DV2 gravitační PVC200 bm 203 2 800 Kč 568 400 Kč 2000 19 90 6 316 Kč
celkem 438   1 437 900 Kč       18 737 Kč

Aktuálně platné VUME: pdf

Aktuálně platné VUPE: pdf

Vlastník kanalizace je povinen VUME a VUPE zasílat do 28.2. za předcházející kalendářní rok na VU NMNM.

INVESTICE, OPRAVY

Investice a opravy do rozvodné sítě, technického vybavení a případně rozšíření veřejné kanalizace se provádí na základě rozhodnutí vlastníka (obec Radešín) a provozovatele kanalizace (obec Radešín) a to rozhodnutím zastupitelstva obce.

Rok Popis investice Předpokládané náklady Konečná cena Dokumentace Smlouva
2021 reklamace C3 (1) 0,-Kč 0,-Kč
2021 oprava B (10-15, 20) 200.000,-Kč 185.130,-Kč
2021 oprava B (7,8) 20.000,-Kč 15.711,-Kč
2021 oprava B (9,24,25,26,27,28) 150.000,-Kč 115.201,-Kč
2021 kamerování, čištění 118.292,-Kč 118.292,-Kč
2020 oprava stoky C1 100.000,-Kč 119.487,-Kč
2018 kanalizace - posun výustního objektu z ČOV 126.770,-Kč Stáhnout
2018 kanalizace+vodovod RD14-RD44 696.697,-Kč Stáhnout