Obec Radešín

Obecní úřad Radešín
Radešín 58
Bobrová, 592 55

CENÍK STOČNÉHO

ROKpevná složka za odběrné místo(kč/ks, rok)měřená složka za množství vody (kč/m3, rok)Ceník
2022500,-35,-(A) / 64,80(B)Stáhnout
2021500,-35,-(A) / 60,10(B)Stáhnout
2020500,-35,-(A) / 67,66(B)Stáhnout
2019 / 2 pololetí500,-35,-Stáhnout
2019 / 1 pololetí400,- za osobu0,-
2018400,- za osobu0,-

STOČNÉ

Cena za zneškodňování odpadních vod z místa odběratele je věcně usměrňovanou cenou (regulovanou) podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku MFČR č.3/2018 (CV) ze dne 30.8.2018. Provozovatel kanalizace se musí při stanovování výše stočného tímto CV řídit a v kalkulaci ceny si může započítat jen oprávněné náklady a přiměřený zisk.

Cena stočného = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH

Kalkulaci (předpoklad nákladů) je provozovatel povinen zveřejnit do 31.12. pro následující rok (viz levý sloupek dokumenty v tabulce).

Porovnání (vyúčtování) je provozovatel povinen předložit do 30.4. za proběhlý rok (viz pravý sloupek dokumenty v tabulce).

NÁKLADY NA ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD

rok kalkulace
k 1.1.
skutečnost
k 31.12.
výběr stočného celkem náklady na ČOV
hrazené obcí
náklady obce na údržbu a opravu kanalizační sítě celkové náklady
kanalizace obce + ČOV
zisk +/- dotace dokumenty
provozovateli ČOV (Ing.Škorpík) napřímo dodavatelům
2022 64,80 0,- Stáhnout
2021 60,10 0,- Stáhnout Stáhnout
2020 67,66 67,66 171.740,-/4.303,- 87.766,- 0,- 147.399,- 235.165,- -114.663,- Stáhnout Stáhnout
2019 44,27 42,74 91.718,-/4.303,- 85.045,- 0,- 114.296,- 199.341,- -103.320,- Stáhnout Stáhnout
2018 42,18 34.350,- 130.218,- 5.823,- 56.895,- 192.936,- -158.586,- Stáhnout
2017 34.050,- 132.678,- 2.082,- 10.710,- 145.470,- -111.420,-
2016 32.000,- 106.618,- 9.075,- 17.568,- 133.261,- -101.261,-
2015 35.750,- 82.392,- 12.111,- 27.307,- 121.810,- -86.060,-
2014 34.400,- 82.392,- 0 9.650,- 92.042,- -57.642,-
2013 34.800,- 84.640,- 5.090,- 3.900,- 93.630,- -58.830,-
Pozn.:
1. Investice jsou uvedeny v sekci majetek, investice.
2. Do roku 2017 se neprováděl v rámci nákladů a kalkulací odpis, od roku 2018 jsou odpisy účtovány v souladu s předpisy.

NÁKLADY NA ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD

Odběratelé, jejichž nemovitosti určené k trvalému bydlení, jsou napojeni na dešťovou kanalizaci pro veřejnou potřebu zaústěnou do rybníka, nejsou povinni dle §20,6 ZoVaK za tuto službu platit. Toto osvobození neplatí pro podnikatelské subjekty.