POZVÁNKA na JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RADEŠÍN č. 01/23 které se koná v úterý 31.1.2023 od 18:00 hodin

05.02.2023

Program:

- Schválení výše odměny starosty a místostarosty členů kontrolního a finančního výboru

- Schválení dotace pro rodinu Kubíčků na rekonstrukci Radešínského zámku

- Schválení pořízení Změny č. 1 ÚP Radešín a to zkráceným postupem dle § 55a zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

- Pověření ing. Miloslava Škorpíka jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s

pořizovatelem v rámci v procesu pořízení Změny č. 1 ÚP Radešín

- Schválení zřízení dalšího sběrného místa v prostoru mezi pozemky Z.Kříže a bývalou

autobusovou zastávkou. Kontejner na sklo,plast,papír a v sezoně na BIO odpad.