Pozvánka na zastupitelstvo 34/22 dne 20.12.2022 v 19:00

24.12.2022
 • Schválení rozpočtu pro rok 2023
 • Schválení návrhů rozvoje - rozpočty 2024,25
 • Projednání funkce zodpovědného zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace
 • Návrh na stažení žaloby na ČR, zastoupenou pozemkovým úřadem, ve věci nabytí pozemku č.32 k.ú Radešín
 • Rozhodnutí o auditu akce "Chodník"
 • Hlasování ve věci žádosti Mgr.Jolany Tulisové o odstranění článku "Historie Radešína", který zpracovala, z obecního webu.
 • Stanovení odměn pro zastupitele dle pravidel předchozího zastupitelstva
 • Ustanovení inventarizační komise pro rok 2022
 • Hlasování o návrhu zastupitele Radka Chocholáče o zvýšení ubytovacích poplatků v obci z 35Kč na 40Kč.
 • Hlasování o odstranění dvou bříz z hráze obecního rybníka
 • Rozhodnutí o dalším postupu ve věci výstavby nové ČOV, informace z jednání s SVK
 • Ustanovení zástupce obce Miloslava Škorpíka pro valnou hromadu SVK
 • Odsouhlasení nájemní smlouvy na vrt S3 mezi obcí a Miloslavem Škorpíkem ve výši 10000Kč
 • Rozhodnutí o odstranění modřínů u pozemku p.Šiškeho
 • Ustanovení komise pro úpravu územního plánu a její vedení Danu Adamcovou
 • Odsouhlasení zvýšení cen pronájmů pozemků obce dle aktuální inflace