Volba členů okrskové volební komise

26.12.2022

Starosta obce Ing.Miloslav Škorpík určuje volební komisi pro prezidentské volby 2023 a volební okrsek Radešín následovně:


 

Zapisovatel okrskové volební komise:

Jméno, příjmení, titul

Datum narození

Bydliště

Andrea Schrollerová

29.9.1981

Radešín 47

 

Členové okrskové volební komise:

Jméno, příjmení, titul

Datum narození

Bydliště

Mgr.Jana Benešová

30.9.1970

Radešín 36

Bc.Dagmar Náglová

7.2.1965

Radešín 40

Zdenka Pulcová

20.8.1961

Radešín 21

 

 

Současně si dovoluji určit termín 1.setkání volební komise na 21.12.2022 v 19:00 na radnici obce Radešín 58