Dovolujeme si vás pozvat na rozsvěcení vánočního stromku naší obce, které proběhne u kaple dne x.x. v 18:00. Mimo pásmo písní připravené našemi dětmi se vás budeme snažit zahřát malým občerstvením v prostorách obecního úřadu. Tradicí rozsvěcení stromku u kaple se snažíme zajistit lepší komfort pro příchozí a tak se na vás všechny budeme se těšit....

Dobrý den, předkládám informace o hospodaření obce za deset měsíců letošního roku. Oproti schválenému rozpočtu, který kalkuloval se ztrátou cca 1mil. Kč se v průběhu roku navýšila ztráta na částku téměř 4mil.Kč. Za deset měsíců je aktuální ztráta 2,5mil Kč. Zdroj prostředků představují výběry z účtu a pokladny viz druhá tabulka. Detailní Fin je v...

Níže uvedený zápis je pouze orientační, podepsaný dokument je ověřený zastupiteli a starostou, Zápis přikládáme pouze pro rychlou orientaci v programu zastupitelstva. Originál zápisu přiložen 22.11.2022

Dobrý den dovolujeme si představit návrh rozpočtu obce Radešín na rok 2023. Vzhledem k finanční situaci je návrh lehce přebytkový. Zohledněny jsou nárusty cen energií a likvidace odpadu. Bližší informace v přiloženém dokumentu.

Protože letos s největší pravděpodobností nevznikou obecní střípky budeme se snažit v rámci možností prezentovat různé materiály a fotografie ze života obce v oddílu Střípky .Vaše příspěvky jsou vítany v jakékoliv formě. :-)

V sobotu se v Radešíně na desátem ročníku Posledního kříže setkal výkvět českého baloningu v čele s výrobcem balónů a zámeckou rodinou Kubíčků. V překrásném podzimním počasí brázdilo oblohu nad obcí 15 balónů z celé republiky. Od příštího ročníku navážeme na přetrženou tradici sázení lip v aleji vítězným týmem.

Velké poděkování všem co se podíleli na letošním úklidu listí. Celou akci jsme díky velkému počtu brigádníku byli schopni ukončit v rekordním čase a tak jsme se již okolo třetí hodiny mohli zakousnout do chutných klobás a koláčků od Petry.

Snahou zastupitelstva je správně rozhodnout ve věci územního plánu a proto budeme vděčni pokud vyjádříte i vy svůj názor na případné úpravy územního plánu obce. Jeden pohled na věc je již zveřejněn na obecním portále. Přístup je skryt pro cizí návštěvníky a měl by sloužit pouze občanům Radešína, vaše registrace bude potvrzena obratem po zaslání...

Včerejší den znamenal pro naši obec dva přírůstky, jedním byl vzrostlý stříbrný smrk, který jsme zasadili v prostoru kde jsme v minulosti zdobili a rozsvěcovali vánoční stromky a druhým byl nový občan Martin Drdla vítáme oba.

Lis 07

Zmatky

Dobrý den, malé vysvětlení k datu a programu veřejného zastupitelstva. Původní termín určený na pátek tohoto týdne jsme byli nuceni změnit protože pozvánka neměla všechny náležitosti a to především jednotlivé položky programu. Následně zvolené pondělí 14.11. z důvodu nepřítomnosti jednoho ze zastupitelů nás nutí posunout ještě jednou termín a to...

Pro zjedodušení obecního života zveřejňujeme kalendář akci v sekci Lidé a Obec / Akce zviditelněny by měly být termíny akcí na sýpkách, obecní zastupitelstva, společné akce a pod. Požadavky na sýpky můžete uplatňovat u Mgr.Jany Benešové jak bývalo zvykem případně u vedení obce.

Pozor změna. Dobrý den dovolte mi abych vás pozval na první pracovní veřejné zastupitelstvo po komunálních volbách. Bude se konat 15.11.2022 v postorách obecního úřadu a začátek byl stanoven na 19:00 hodin. Protože uběhl teprve krátký čas od volby nového zastupitelstva budeme náplň programu doplňovat postupně případně řešit v bodu různé. Vlastní...

Na obecní portál byla vložena anketa k výstavbě nové čističky, rádi se dozvíme váš názor. Pozor je určeno pro obyvatele Radešína. Děkujeme.

Říj 29

Listí 2022

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí vyhlašuje termín podzimního úklidu listí na 12.11.2022 od 8.00 hodin, sraz brigádníků u hasičské zbrojnice, účast dobrovolná. Po ukončení prací zveme k přátelskému posezení v místní hasičské zbrojnici. Občerstvení zajištěno.

Říj 29

Jamčice

Obec bude v nejbližších dnech organizovat obnovu lesního porostu v Jamčici a u Potoka, dle možností bude potřeba vyčistit plochy určené k osázení, postavit oplocenku a vysázet stomky. Jedná se zhruba o tisíc listnáčů a tisíc jehličnanů. Jak budou jednotlivé fáze probíhat ukážou možnosti dodavatelů a počasí. Úklid ploch plánujeme provést svépomocně...

Říj 29

Prosba

Tak jako každý rok bude probíhat úklid listí v obci, bylo dobrým zvykem, že předtím probíhaly drobné úklidy v prostoru parku a pod. Rádi bychom tento předúklid udělali i letos, brigáda bude honorována. Bližší informace na tel.608454089. Děkujeme.

Vzhledem k dotazům na možnost odběru stravy na Balónovém hotelu upřesňujeme, že v případě odnosu jídla je potřeba použít vlastní jídlonosič. Čas podávání MENU je od 11:00 do 14:00, existuje samozřejmě možnost zkonzumovat jídlo na místě. Tato výhoda platí pouze pro radešínské občany a vydaná kartička slouží současně jako nástroj na zaplacení tuto...

Říj 26

Kuřata

Ve čtvrtek 27.10..2022 v 12.00-12.10 hod přijede pojízdná prodejna z Velkých Pavlovic

Říj 24

Nový web

K dnešnímu dni jsme změnili grafickou podobu webu, všechny informace z původního budou postupně doplněny. Nová je obecní portál kde se mohou registrovat pouze radešínští občané. Sloužit bude pro různé ankety a privátní informace jako jsou vystavené faktury a pod. vždy pro přihlášeného uživatele. Omluvte prosím případné nedostatky

Jako podporu občanů v důchodovém věku jsme zajistili výhodný stravovací program v Balónovém hotelu. Každému zájemci z řad radešínských občanů na hotelu vystaví stravovací kartu, se kterou lze konzumovat přímo nebo si odnést domů jídlo z nabídky poledního menu. Menu typu A bude účtováno za 80Kč a typ B za 100Kč. Bližší informace podají pracovníci...

Pozor změna termínu ustavujícího zastupitelstva z 18.10.2022 na 21.10.2022!
Ustavující zasedání zastupitelstva obce proběhne 21.10.2022 od 19.00 na obecním úřadě.
Více informací na úřední desce nebo zde.
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.

Dne 12.10.2020 obec Radešín obnovila obrázky svatých. Slavnost proběhla formou pěší poutě pod vedením faráře Michaela Macka od kaple Nanebevzetí Panny Marie k místům v lese, kde byly obrázky sv.Františka a sv.Anny obnoveny za slavnostního projevu starosty pana Chocholáče a místostarostky paní Tulisové. Podle nejstarších pamětníků pochází obrázky z...

V roce 2018 uběhlo sto let od konce Velké války, později nazývané 1. světové války. Z českých zemí narukovalo do Rakousko-uherské armády 1.4 mil. vojáků a nevrátilo se jich odhadem 200.000. Každá obec v českých zemích má pomníčky padlým. V obci Radešín je umístěna pamětní deska jednomu padlému občanu Radešína Františku Klímovi na kapli Nanebevzetí...

Oficiálně se sice jmenuje Výletní naučná stezka okolím Bobrové, ale to jen proto, že vznikla jako projekt deváťáků na Základní škole Bobrová. Při pohledu do mapy vidíme, že spíš Radešín leží v jejím středu.

V roce 1826 zakoupil zámek Radešín hospodářský rada, bývalý správce panství Letovice, Franz Schneider (+ 1863), následoval jeho syn Moriz Schneider, krajský hejtman, po něm dcera Marie Schneiderová (+ 1933), provdaná za důstojníka Friedricha Duré (1845- 1914) a posledním majitelem byl jejich syn Dr. Max Duré (1877-1945), asistent na vysoké škole...

"GLORIA HONORISIT TIBI DOMINE IESU CHRISTE SPINIS CORONATE" (Překlad: Sláva a čest Tobě Pane Jezu Kriste trním korunovaný)