Nová ČOV

Obec Radešín, vzhledem k situaci s čištěním odpadních vod, kdy provozovatel stávající ČOV vypověděl obci Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací a vzhledem k přetížení ČOV o 200%, požádala dne 20.1.2020 o vstup do Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (SVK). Tento krok obce byl schválen zastupitelstvem dne 14.1.2020 (usnesení č.46/10/20). Obec byla přijata za člena SVK schválením žádosti o vstup na valné hromadě SVK dne 11.6.2020. Mezitím obec pořídila vhodný pozemek pro umístění ČOV a vyřídila změnu PRVKUK a pořídila územní plán.

Na základě uzavřené smlouvy obce s SVK ze dne 22.7.2020 byly následně zahájeny práce na nové ČOV pro kapacitu nové ČOV 255EO s uvažovaným napojením celé obce a zámku (vlastník hotelu neprojevil o napojení zájem). Pro zpracování projektové dokumentace byla vybrána projekční kancelář VH ateliér, spol.s r.o., Lidická 960/81, Brno, hlavní inženýr projektu Ing.Jakub Raček, Ph.D. a Ing.Martina Mikešová.