Úřední deska obce Radešín

Bře 07

Vyhláška

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu viz. příloha

Informace o dopravních omezeních souvisejících s akcí Biatlon NMNM 2-5.3.2023

Dovolujeme si vás pozvat na zastupitelstvo v pátek 3.3.2023 18:00 na Sýpkách. Program je uveden v příloze. Budeme se na vás těšit.

Dovolte abychom vás informovali o záměru pronajmout byt o velikosti 44m2 v obecní bytovce na adrese Radešín2. Bližší informace obdržíte na obecním telefonu a nebo v úředních hodinách na radnici. Kritéria a cena budou upřesněny, přednost v poptávkách budou mít občané Radešína a jejich příbuzní. Předběžný termín uvolnění je březen 2023.

Dovolte aby jsme vás informovali o změně úředních hodin na radnici. Po četných připomínkách upravujeme tuto od příštího týdne tedy od 10.1.2023 na úterý stejný čas 17:30-18:00 mimo tuto dobu jsme k dispozici na telefonech. Starší občany jsme samozřejmě připraveni navštívit v bydlišti.

Schválení rozpočtu pro rok 2023Schválení návrhů rozvoje - rozpočty 2024,25Projednání funkce zodpovědného zástupce provozovatele vodovodu a kanalizaceNávrh na stažení žaloby na ČR, zastoupenou pozemkovým úřadem, ve věci nabytí pozemku č.32 k.ú RadešínRozhodnutí o auditu akce "Chodník"Hlasování ve věci žádosti Mgr.Jolany Tulisové o odstranění článku...

Pozor změna. Dobrý den dovolte mi abych vás pozval na první pracovní veřejné zastupitelstvo po komunálních volbách. Bude se konat 15.11.2022 v postorách obecního úřadu a začátek byl stanoven na 19:00 hodin. Protože uběhl teprve krátký čas od volby nového zastupitelstva budeme náplň programu doplňovat postupně případně řešit v bodu různé. Vlastní...

Pozor změna termínu ustavujícího zastupitelstva z 18.10.2022 na 21.10.2022!
Ustavující zasedání zastupitelstva obce proběhne 21.10.2022 od 19.00 na obecním úřadě.
Více informací na úřední desce nebo zde.
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.