Odpady

Obec doplácela na likvidaci odpadů v roce 2023 částku 92 219 Kč. Skládková sleva pro rok 2024 se snížila na 170 Kg na občana/rok. Letos jsem na hranici bez slevy dosáhli v listopadu a tak jedinou plusovou položkou do budoucna může být odměna za separovaný odpad od Ekokomu, kam připadne i tříděný odpad hotelu v roce 2024.

Skládková sleva na rok 2024 je stanovena jako násobek počtu obyvatel Radešína 126 x 170kg na rok a obyvatele za snížený poplatek 500Kč za tunu celkem tedy 21,42 tun zákonného nároku obce. Částka účtovaná nad tento limit bude 1250 Kč za 1 tunu.

Cena měsíčního vývozu TS NMNM uvadíme níže, před zdražením

Protože v roce 2023 vážíme komunální odpad zde uvadíme hodnoty, měsíční úspora je cca 1000 Kč

Veškerý komunální odpad je účtován podle skutečné hmotnosti.


Směsný komunální odpad 12/23 5340 kg navýšení je způsobeno jedním vývozem navíc vyšlo dle měsíce 


Směsný komunální odpad 11/23 5340 kg navýšení je způsobeno jedním vývozem navíc vyšlo dle měsíce


Směsný komunální odpad 10/23 3220 kg 


Směsný komunální odpad 09/23 2840 kg 


Směsný komunální odpad 08/23 2700 kg 


Směsný komunální odpad 07/23 2680 kg 


Směsný komunální odpad 06/23   3040 kg


Směsný komunální odpad 05/23   2300 kg 


Směsný komunální odpad 04/23 2760 kg 


Směsný komunální odpad 03/23 2760 kg 


Obec doplácela na likvidaci odpadů v roce 2023 částku 92 219 Kč. Skládková sleva pro rok 2024 se snížila na 170 Kg na občana/rok. Letos jsem na hranici bez slevy dosáhli v listopadu a tak jedinou plusovou položkou do budoucna může být odměna za separovaný odpad od Ekokomu, kam připadne i tříděný odpad hotelu v roce 2024.