Odpady

Cena měsíčního vývozu TS NMNM uvadíme níže, před zdražením

Protože v roce 2023 vážíme komunální odpad zde uvadíme hodnoty, měsíční úspora je cca 1000 Kč


Směsný komunální odpad 04/23   2760 kg


Směsný komunální odpad 05/23   2300 kg