Zajímavosti

Kondolence

15.12.2022

13.prosince 2022 umřela náhle dlouholetá občanka Radešína Ivana Bejdáková.

Dne 12.10.2020 obec Radešín obnovila obrázky svatých. Slavnost proběhla formou pěší poutě pod vedením faráře Michaela Macka od kaple Nanebevzetí Panny Marie k místům v lese, kde byly obrázky sv.Františka a sv.Anny obnoveny za slavnostního projevu starosty pana Chocholáče a místostarostky paní Tulisové. Podle nejstarších pamětníků pochází obrázky z...

V roce 2018 uběhlo sto let od konce Velké války, později nazývané 1. světové války. Z českých zemí narukovalo do Rakousko-uherské armády 1.4 mil. vojáků a nevrátilo se jich odhadem 200.000. Každá obec v českých zemích má pomníčky padlým. V obci Radešín je umístěna pamětní deska jednomu padlému občanu Radešína Františku Klímovi na kapli Nanebevzetí...

Oficiálně se sice jmenuje Výletní naučná stezka okolím Bobrové, ale to jen proto, že vznikla jako projekt deváťáků na Základní škole Bobrová. Při pohledu do mapy vidíme, že spíš Radešín leží v jejím středu.

V roce 1826 zakoupil zámek Radešín hospodářský rada, bývalý správce panství Letovice, Franz Schneider (+ 1863), následoval jeho syn Moriz Schneider, krajský hejtman, po něm dcera Marie Schneiderová (+ 1933), provdaná za důstojníka Friedricha Duré (1845- 1914) a posledním majitelem byl jejich syn Dr. Max Duré (1877-1945), asistent na vysoké škole...

"GLORIA HONORISIT TIBI DOMINE IESU CHRISTE SPINIS CORONATE" (Překlad: Sláva a čest Tobě Pane Jezu Kriste trním korunovaný)