Dokumenty vodovod

Na základě kalkulace skutečných nákladů na vodné a stočné zastupitelstvo 12.12.2023 odsouhlasilo navýšení částky za vodné viz ceník a tabulka.