Územní plán a rozvoj obce

Dne 31.ledna 2023 zastupitelstvo Radešína schválilo pořízení Změny č. 1 ÚP Radešín a to zkráceným postupem dle § 55a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V rámci této změny budou zaneseny pravomocné rozhodnutí soudu, úpravy ÚP do souladu s novým stavebním zákonem a navrhnuty úpravy stávajícího ÚP dle požadavků občanů. Sběr...

Uzemní plán

19.05.2021

Zastupitelstvo obce Radešín na základě usnesení č. 22/21 Zastupitelstva obce Radešín ze dne 19. 5. 2021 vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Radešín. Do dokumentace "Územní plán Radešín" v tištěné podobě lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, kancelář č. 1.105 a na Obecním úřadu...