Obecní finance

§106/1999 Sb.

15.04.2024

Zákon o svobodném přístupu k informacím. Protože se obci narůstá agenda ve věci poskytovaných informací dle paragrafu 106/1999 Sbírky upozorňujeme, že obec může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Ceník je platný od 1.února 2024 a byly podle něho již zpoplatněny některé informace. Pro ilustraci jen tento víkend byly podány...

Pravidelně dvakrát do roka probíhá v Radešíně kontrola auditorů z Jihlavy. Bez ohledu na bezproblémové nálezy těch v minulosti i poslední kontroly dne 6.3. mají všechny společný jmenovatel a to Jarmilu Procházkovou, paní účetní z Bobrové. Její dlouholetá péče o naši obec je zárukou transparentního účetnictví i oporou všech bývalých i současných...

V rámci poviností zveřejňujeme hospodářský výsledek za rok 2023. Celkové náklady se z plánovaných 3 052 tis. Kč podařilo snížit na konečných 2 464 tis.Kč, to při příjmech 4 707 tis.Kč znamenalo zisk za rok 2023 ve výši 2 244 tis.Kč. Tyto prostředky jsou převážně na bankovních účtech kde je aktuálně cca 3,5 mil Kč. Prostředky budou dle...

Při příležitosti odstranění ukazatele na zadluženou obec, který neznámý pachatel umístil do obecního lesa, předkládáme výsledky hospodaření za 3Q 2023 jak nám ukládá zákon. Zisk obce 1 663 014,14