Hasiči

Jen pro upřesnění k dotaci, kterou získal Radešín na rekonstrukci obecní hasičky. Výše uvedené metry povinných ploch představovaly nutnost rozšíření stavby o obytné podkroví a u garáže zvětšení půdorysu celé stavby. Přiznané 3 mil.Kč tak jak se žádalo, plní ministerstvo vnitra pouze z 50% a obec uhradí zbývajících 50%. Zvýšené náklady byly...

Sousedské posezení s přiležitostí si prohlédnout si zrekonstruovanou hasičku, něco zakousnout a vypít. 29.12.2023 od 17:00 Srdečně zvou hasiči a všichni pomocníci.

Rozhodnutí, hasičů vybavit zrekonstruovanou základnu novým vybavení přišlo logicky s rozsahem prací, které z původní přestavby komína postupně přerostly v kompletní obnovu včetně sítí, izolací, zateplení včetně opravy krovu. Sbírka začala sponzoringem srazu veteránů a postupně přerostla v následující dary k dnešnímu dni. Myšlenkou důkladné...

Průběžná informace o rekonstrukci Hasičky, protože se jedná o obecní nemovitost a objevil se podnět o zneužití prostředků obce, posíláme pár fotografií a informací. Rekonstrukce započala odstraněním havarijního stavu komína a nákup materiálu odsouhlasilo zastupitelstvo. Následně byla zjištěna havárie krovu viz. fotografie a plíseň v celé budově....

V sobotu 20.května proběhla tradiční hasičská soutěž okrsku. Družstvo z Radešína přivezlo pohár a postupuje do další soutěže, která se pro okres bude konat v sousední Bobrůvce za tři týdny. Radešín se tak zařadil mezi obce, které s malou základnou dokáže předčit i větší sbory.

Bratr Havlík

14.05.2023

Tradičního dělání dřeva pro bratra se účasnili členové SDH i další občané.

V předvánoční atmosféře proběhla výroční schůze, byla zhodnocena činnost v letošním roce, byli zvoleni velitelé družstev a zaznělo několik poděkování. Bratr Žilka z Bobrové ocenil úroveň radešínských hasičů.