Hasiči

V sobotu 20.května proběhla tradiční hasičská soutěž okrsku. Družstvo z Radešína přivezlo pohár a postupuje do další soutěže, která se pro okres bude konat v sousední Bobrůvce za tři týdny. Radešín se tak zařadil mezi obce, které s malou základnou dokáže předčit i větší sbory.

Bratr Havlík

14.05.2023

Tradičního dělání dřeva pro bratra se účasnili členové SDH i další občané.

V předvánoční atmosféře proběhla výroční schůze, byla zhodnocena činnost v letošním roce, byli zvoleni velitelé družstev a zaznělo několik poděkování. Bratr Žilka z Bobrové ocenil úroveň radešínských hasičů.

Pohoda

21.03.2022

Bez jakékoliv dramatizace bych byl rád kdyby se mezi Radešinské hasiče vrátila pohoda let minulých. Pro příklad dávám případ z Košťálova kde zachránili psa z jímky. Jsou jistě důležitější věci než podpora zastupitelstva. https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/pes-kostalov-pozarni-nadrz-roura-hasici-kopani.A220321_095933_liberec-zpravy_jape