Hasiči

V předvánoční atmosféře proběhla výroční schůze, byla zhodnocena činnost v letošním roce, byli zvoleni velitelé družstev a zaznělo několik poděkování. Bratr Žilka z Bobrové ocenil úroveň radešínských hasičů.

Pohoda

21.03.2022

Bez jakékoliv dramatizace bych byl rád kdyby se mezi Radešinské hasiče vrátila pohoda let minulých. Pro příklad dávám případ z Košťálova kde zachránili psa z jímky. Jsou jistě důležitější věci než podpora zastupitelstva. https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/pes-kostalov-pozarni-nadrz-roura-hasici-kopani.A220321_095933_liberec-zpravy_jape