Milí spoluobčané, vyslechněte si hlášení místního rozhlasu:

Rádi bychom Vás tímto informovali o možnosti objednání kuřic a jiné drůbeže v naší obci - viz. letáček v příloze.

Na základě vašich požadavků jsme v oddíle Informace občanům zřídili záložku rozhlas kde budeme uvádět hlášení obecního rozhlasu v kopii. Rozhlas

Na svém telefonu, na kterém máte nainstalovanou bankovní aplikaci své banky, zvolte možnost platba QR kódem - budete vyzvání na sejmutí QR kódu - kliknete na tento QR kód a platební příkaz se automaticky vyplní správnými údaji.

Poplatky za popelnice a psy se nezměnily částku 400Kč za popelnici, 100Kč za prvního psa, 150Kč za každého dalšího psa lze zaplatit opět bezhotovostně na účet 315045799/0300 jako variabilní symbol uvedete číslo popisné vašeho domu. Nadále zůstává možnost platit v úřední hodiny přímo na obci a nebo po domluvě jinak. Novou informací je skutečnost,...

Předpisy pro vodné a stočné jsme rozeslali mailem občanům u kterých jsme měli evidované adresy. Pokud budete chtít dostávat doklady mailem napište nám prosím svoji adresu. Ostatní občany obejdeme osobně tento týden, doklady obsahují QR kod jehož načtením můžete provést bezhotovostní úhradu ostatní mohou provést platbu hotově v rámci úředních hodin...

Volební účast v Radešíně dalece předčila republikový průměr skoro 85%. Vzhledem k výsledku se bude dne 27-28.ledna 2023 konat druhé kolo, které rozhodne o osobě prezidenta. Na prvních třech místech volby v Radešíně vyhrál Petr Pavel s 24 hlasy, druhý Andrej Babiš s 23 hlasy a na třetím místě se umístil Jaroslav Bašta se 12 hlasy. Další informace na...

Letos koledníci v Radešíně zazvoní na vaše dveře s písničkou dopoledne v sobotu 7. ledna 2023.
Děkujeme za jejich přijetí a vaši podporu.

Dovolte aby jsme vás informovali o změně úředních hodin na radnici. Po četných připomínkách upravujeme tuto od příštího týdne tedy od 10.1.2023 na úterý stejný čas 17:30-18:00 mimo tuto dobu jsme k dispozici na telefonech. Starší občany jsme samozřejmě připraveni navštívit v bydlišti.

Poprvé ve spolupráci s obcí si vás dovolujeme pozvat na polední rozloučení s rokem 2022. Tradice, kterou udržuje Balónový hotel pro ty, kteří do půlnoci nevydrží a nebo ty kteří slaví mimo, je poslední příležitostí se letos vidět se sousedy a připít si na zdraví. Bude připraveno něco teplého a také sladkého a když budete chtít tak přineste něco...

Rádi bychom vám jménem obce poděkovali za vaši důvěru, popřáli vám krásné vánoční svátky a šťastný Nový rok. Ať nadcházející dny naplní váš domov radostí, vaše srdce láskou a váš život smíchem.Hodně zdraví a úspěchů v Novém roce přejí zastupitelé Radešína.

Jedním z volebních slibů byla možnost výběru hotovosti platební kartou, která teď byla zavedena prostřednictvím ČSOB na terminálu hotelu. K dispozici bude každý den v pracovní době, což je zhruba od 8:00 do 20:00 a je určena pro občany Radešína. Omezení je dáno naší schopností disponovat hotovostí a proto větší výběry třeba na nákup nového vozu...

Zítra 20.12.2022 se bude konat veřejná schůze zastupitelstva. Existuje několik témat, které mají historii v předchozím zastupitelstvu a pro jejich správné posouzení je třeba každý názor. Dovolujeme si vás ještě jednou pozvat na diskuzi kde hlavními tématy by měly být výstavba nové ČOV, akce chodník, územní plán a další viz program.

V obci probíhá úklid sněhu novou technikou a protože zatím nemáme zkušenosti prosíme o vaše připomínky, stížnosti aby vše bylo k všeobecné spokojenosti. Sypat budeme asi od příštího týdne pouze inertním materiálem,

V předvánoční atmosféře proběhla výroční schůze, byla zhodnocena činnost v letošním roce, byli zvoleni velitelé družstev a zaznělo několik poděkování. Bratr Žilka z Bobrové ocenil úroveň radešínských hasičů.

13.prosince 2022 umřela náhle dlouholetá občanka Radešína Ivana Bejdáková.

12.prosince 2022 jsme se s Mírou Kutílkem zúčastnili jednání na SVK ve věci projektu nové čističky Radešín. Za SVK byli přítomni Ing.Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah a Ing. Radek Zlesák. Zazněly následující klíčové informace :

Intenzivně připravujeme led na bruslení klasicky na tenisovém kurtu. Akci organizuje Radek Chocholáč a pomáhá kdo může. Děkujeme, provoz vyhlásíme rozhlasem již brzy.

Schválení rozpočtu pro rok 2023Schválení návrhů rozvoje - rozpočty 2024,25Projednání funkce zodpovědného zástupce provozovatele vodovodu a kanalizaceNávrh na stažení žaloby na ČR, zastoupenou pozemkovým úřadem, ve věci nabytí pozemku č.32 k.ú RadešínRozhodnutí o auditu akce "Chodník"Hlasování ve věci žádosti Mgr.Jolany Tulisové o odstranění článku...

Děkujeme aktérům za krásný průběh Mikuláše.

Informace o rozpočtovém opatření zahrnující opravu kapličky - Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 3326 .