Podali jsme přihlášku na akci vyhlašovanou Krajem Vysočina kdy v termínu 15.4.2023 od 9:00 vyčistíme okolí komunikace z Radešína do Bobrůvky na hranici katastru. Bližší informace úpřesníme dodatečně, sběrači obdrží reflexní vesty a plastové pytle na odpad. Součástí akce bude i malé pohoštění. Další detaily níže :

Blíží se velikonoce a s nimi termín tradiční velikonoční procházky. Tentokrát jsme naplánovali trasu na Bobrovskou Kalvárii a návrat přes Podolí. Vyrazíme v neděli 9.dubna v 13:00 od hotelu po návratu bude připraveno drobné občerstvení, podle počasí tradičně u ohně za hotelem nebo na Sýpkách. Srdečně zvou zástupci obce a hotelu.

Tímto článkem chceme zdůraznit nutnost třídění odpadů ale současně vás nechceme zahltit čísly. Náklady na likvidaci odpadu představují zhruba částku 200 tisíc Kč , příjmy od občanů,firem a třídění Ekokom cca 100 tisíc Kč. Podstatné je, že náklady na svoz každoročně rostou a proti tomu rostou i příjmy za třídění, které představují 40% z vybraných...

Bře 16

Vyhláška

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu viz. příloha

Zahrnuje skutečné náklady za prezidentské volby a úhradu přiznaných nákladů správního řízení 66 A 2/2022 (Krajský soud v Brně)

Bře 12

Hlášení

Milí spoluobčané, vyslechněte si hlášení místního rozhlasu.

Informace o dopravních omezeních souvisejících s akcí Biatlon NMNM 2-5.3.2023

Na četné dotazy na stav financování chodníhu v Radešíně, případně na neschopnost nového zastupitelstva dotaci vyřídit uvádíme zkráceně dotace z fondu SFDI(státní fond dopravní infrastruktury).

Bře 07

Vyhláška

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu viz. příloha

Dovolujeme si vás pozvat na zastupitelstvo v pátek 3.3.2023 18:00 na Sýpkách. Program je uveden v příloze. Budeme se na vás těšit.

Dovolte abychom vás informovali o záměru pronajmout byt o velikosti 44m2 v obecní bytovce na adrese Radešín2. Bližší informace obdržíte na obecním telefonu a nebo v úředních hodinách na radnici. Kritéria a cena budou upřesněny, přednost v poptávkách budou mít občané Radešína a jejich příbuzní. Předběžný termín uvolnění je březen 2023.

Informace o dopravních omezeních souvisejících s akcí Biatlon NMNM 2-5.3.2023

Dovolujeme si vás pozvat na zastupitelstvo v pátek 3.3.2023 18:00 na Sýpkách. Program je uveden v příloze. Budeme se na vás těšit.

Dovolte abychom vás informovali o záměru pronajmout byt o velikosti 44m2 v obecní bytovce na adrese Radešín2. Bližší informace obdržíte na obecním telefonu a nebo v úředních hodinách na radnici. Kritéria a cena budou upřesněny, přednost v poptávkách budou mít občané Radešína a jejich příbuzní. Předběžný termín uvolnění je březen 2023.

Dne 31.ledna 2023 zastupitelstvo Radešína schválilo pořízení Změny č. 1 ÚP Radešín a to zkráceným postupem dle § 55a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V rámci této změny budou zaneseny pravomocné rozhodnutí soudu, úpravy ÚP do souladu s novým stavebním zákonem a navrhnuty úpravy stávajícího ÚP dle požadavků občanů. Sběr...

Milí spoluobčané, vyslechněte si hlášení místního rozhlasu:

Rádi bychom Vás tímto informovali o možnosti objednání kuřic a jiné drůbeže v naší obci - viz. letáček v příloze.

Na základě vašich požadavků jsme v oddíle Informace občanům zřídili záložku rozhlas kde budeme uvádět hlášení obecního rozhlasu v kopii. Rozhlas

Na svém telefonu, na kterém máte nainstalovanou bankovní aplikaci své banky, zvolte možnost platba QR kódem - budete vyzvání na sejmutí QR kódu - kliknete na tento QR kód a platební příkaz se automaticky vyplní správnými údaji.

Poplatky za popelnice a psy se nezměnily částku 400Kč za popelnici, 100Kč za prvního psa, 150Kč za každého dalšího psa lze zaplatit opět bezhotovostně na účet 315045799/0300 jako variabilní symbol uvedete číslo popisné vašeho domu. Nadále zůstává možnost platit v úřední hodiny přímo na obci a nebo po domluvě jinak. Novou informací je skutečnost,...

Předpisy pro vodné a stočné jsme rozeslali mailem občanům u kterých jsme měli evidované adresy. Pokud budete chtít dostávat doklady mailem napište nám prosím svoji adresu. Ostatní občany obejdeme osobně tento týden, doklady obsahují QR kod jehož načtením můžete provést bezhotovostní úhradu ostatní mohou provést platbu hotově v rámci úředních hodin...

Volební účast v Radešíně dalece předčila republikový průměr skoro 85%. Vzhledem k výsledku se bude dne 27-28.ledna 2023 konat druhé kolo, které rozhodne o osobě prezidenta. Na prvních třech místech volby v Radešíně vyhrál Petr Pavel s 24 hlasy, druhý Andrej Babiš s 23 hlasy a na třetím místě se umístil Jaroslav Bašta se 12 hlasy. Další informace na...