Aktualizované vodné

18.12.2023

Na základě kalkulace skutečných nákladů na vodné a stočné zastupitelstvo 12.12.2023 odsouhlasilo navýšení částky za vodné viz ceník a tabulka.

Rok

Pevná složka Kč/ks/rok

Měřená složka

2024

500,-

28,-(A)/46,01(B)

2023

500,-

25,-(A)/42,68(B)

2022

500,-

25,-(A)/42,68(B)

2021

500,-

25,-(A)/40,22(B)

2020

500,-

25,-(A)/38,32(B)

2019

500,-/0,-

20,-

2018

0

20,-