Návrh závěrečného účtu 2022

10.03.2023

Obec prodělala na začátku tohoto týdne audit účetnictví a je připravena schválit závěrečný účet obce.

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)

Rozpočet původní  - 986 513,00

Rozpočet upravený  - 2 895 304,96

Skutečný stav, ztráta  - 2 125 546,90 

IČO

599727

Adresa

 

 

 

ulice, č.p. obec

PSČ, pošta

Radešín čp. 58 Radešín

59255 Bobrová

Kontaktní údaje

 

 

 

telefon

566673161

 

fax

 

 

e-mail

prochazkova@mestysbobrova.czI.   Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)


 

1111

Příjem z daně z příjmů FO placené plátci

300 000,00

340 000,00

344 212,18

1112

Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky

14 400,00

46 400,00

30 207,79

1113

Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně

48 000,00

66 000,00

67 151,52

1121

Příjem z daně z příjmů právnických osob

420 000,00

500 000,00

507 608,94

1122

Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.

-

255 740,00

255 740,00

1211

Příjem z daně z přidané hodnoty

780 000,00

1 150 000,00

1 153 717,97

1341

Příjem z poplatku ze psů

3 000,00

3 000,00

3 275,25

1342

Příjem z poplatku z pobytu

120 000,00

320 000,00

272 235,00

1345

Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z

60 000,00

60 000,00

59 200,88

1361

Příjem ze správních poplatků

500,00

500,00

100,00

1381

Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her

12 000,00

12 000,00

16 309,13

1382

Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.

-

12,00

11,74

1511

Příjem z daně z nemovitých věcí

144 000,00

148 000,00

148 069,00

1xxx

Daňové příjmy

1 901 900,00

2 901 652,00

2 857 839,40

2111

Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv

396 700,00

555 700,00

517 726,70

2112

Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)

-

1 545,00

1 545,00

2131

Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků

52 400,00

57 400,00

54 834,00

2132

Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a

148 343,00

148 343,00

155 348,00

2212

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

-

23 500,00

23 750,00

2321

Přijaté peněžité neinvestiční dary

-

111 000,00

111 000,00

2324

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

28 000,00

28 000,00

33 845,00

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

-

-

43 200,00-

2xxx

Nedaňové příjmy

625 443,00

925 488,00

854 848,70

3113

Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.

-

15 000,00

15 000,00

3xxx

Kapitálové příjmy

-

15 000,00

15 000,00

 

 

 

 

 

Vlastní

příjmy (třídy 1+2+3)

2 527 343,00

3 842 140,00

3 727 688,10

4111

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

60 000,00

32 755,04

32 755,04

4112

Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

70 500,00

70 500,00

70 500,00

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

-

17 980,00

17 980,00

4134

Převody z rozpočtových účtů

-

1 392 000,00

1 392 000,00

4138

Převody z vlastní pokladny

-

44 000,00

44 000,00

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

-

258 500,00

258 500,00

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

-

127 000,00

127 000,00

4xxx

Přijaté transfery

130 500,00

1 942 735,04

1 942 735,04


 

 

II.   Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového třídění)


 

1039

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

72 000,00

36 000,00

19 002,00

2212

Silnice

72 000,00

102 000,00

81 588,50

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 000 000,00

3 625 000,00

3 249 668,12

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

-

20 000,00

8 409,50

2310

Pitná voda

380 400,00

695 865,00

621 192,65

2321

Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly

386 000,00

105 170,00

67 938,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

10 000,00

10 000,00

9 177,34

3326

Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.

126 000,00

449 689,00

448 738,73

3341

Rozhlas a televize

24 600,00

24 600,00

11 596,38

3392

Zájmová činnost v kultuře

118 000,00

98 058,00

72 563,90


II.   Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového třídění)


 

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

30 400,00

32 290,00

32 282,71

3412

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

100 000,00

100 000,00

20 408,00

3419

Ostatní sportovní činnost

2 400,00

-

-

3421

Využití volného času dětí a mládeže

12 000,00

10 800,00

2 967,00

3612

Bytové hospodářství

132 200,00

128 400,00

95 336,89

3631

Veřejné osvětlení

96 000,00

102 180,00

71 661,13

3632

Pohřebnictví

-

5 658,00

5 658,00

3636

Územní rozvoj

134 446,00

8 446,00

8 114,44

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

12 000,00

9 855,00

9 855,00

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3 600,00

7 600,00

5 279,96

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

108 000,00

111 805,00

111 804,13

3723

Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.

10 800,00

10 800,00

10 591,66

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

57 600,00

65 774,00

64 955,37

3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

15 600,00

21 600,00

20 881,98

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

85 200,00

93 334,00

89 834,01

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

71 200,00

71 200,00

10 812,70

6112

Zastupitelstva obcí

392 400,00

432 400,00

424 626,00

6115

Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel

-

16 063,00

16 063,00

6118

Volba prezidenta republiky

-

9 400,00

-

6171

Činnost místní správy

155 510,00

546 310,00

476 350,34

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

3 000,00

3 883,00

3 882,60

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

33 000,00

33 000,00

31 730,00

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

-

1 436 000,00

1 436 000,00

6399

Ostatní finanční operace

-

255 740,00

255 740,00

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

-

1 260,00

1 260,00

Rozpočtové výdaje

3 644 356,00

8 680 180,00

7 795 970,04

 

 

 

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)

986 513,00-

2 895 304,96-

2 125 546,90-


III.   Financování


(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)


 

 

Krátkodobé financování z tuzemska

 

Krátkodobé vydané dluhopisy

+

8111

- - -

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů

-

8112

- - -

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

+

8113

- - -

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků

-

8114

- - -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

+/-

8115

986 513,00

2 895 304,96

2 125 546,90

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

+

8117

- - -

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

-

8118

- - -

Dlouhodobé financování z tuzemska

 

 

 

Dlouhodobé vydané dluhopisy

+

8121

- - -

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů

-

8122

- - -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

+

8123

- - -

Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků

-

8124

- - -

Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech

+/-

8125

- - -

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

+

8127

- - -

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

-

8128

- - -

Krátkodobé financování ze zahraničí

 

 

 

Krátkodobé vydané dluhopisy

+

8211

- - -

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů

-

8212

- - -

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

+

8213

- - -

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků

-

8214

- - -

Změna stavu bank. účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí

+/-

8215

- - -

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

+

8217

- - -

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

-

8218

- - -

Dlouhodobé financování ze zahraničí

 

 

 

Dlouhodobé vydané dluhopisy

+

8221

- - -

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů

-

8222

- - -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

+

8223

- - -

Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků

-

8224

- - -

Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech

+/-

8225

- - -

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

+

8227

- - -

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

-

8228

- - -

Opravné položky k peněžním operacím

 

 

 

Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

+/-

8901

- - -

Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech

+/-

8902

- - -

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokl.

+/-

8905

- - -

Financování (součet za třídu 8)

986 513,00

2 895 304,96

2 125 546,90

 

 

IV.   Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

 

Název bankovního účtu Počáteční stav Obrat Stav ke konci k 1.1. vyk. období

Základní běžný účet ÚSC

2 726 193,27

2 124 649,90-

601 543,37

Běžné účty fondů ÚSC

25 000,00

-

25 000,00

Běžné účty celkem

2 751 193,27

2 124 649,90-

626 543,37

Pokladna

3 443,00

897,00-

2 546,00


V.   Peněžní fondy - informativně

 

Název bankovního účtu Schválený Rozpočet po Skutečnost rozpočet změnách

Počáteční zůstatek

- -

25 000,00

Příjmy celkem

- -

-

Výdaje celkem

- -

-

Obrat

- -

-

Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)

- -

25 000,00

Změna stavu

- -

-

Financování - třída 8

- -

-

 

VI. Majetek

 

 


 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 200 860,00 - 200 860,00

 

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby

19 116 668,43

135 020,00

19 251 688,43

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV

633 412,53

-

633 412,53

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

656 283,37

23 350,00

679 633,37

Textové pole: Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Pozemky 6 707 846,02 478,00 6 708 324,02

Textové pole: Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 643 405,45 4 117 630,12 4 761 035,57

Textové pole: Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk - 10 044,00- 10 044,00-

 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám

4 681 437,00-

357 160,00-

5 038 597,00-

Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí

212 875,00-

26 274,00-

239 149,00-

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

656 283,37-

23 350,00-

679 633,37-

 

 

VII.   Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody


 

4134

Převody z rozpočtových účtů

-

1 392 000,00

1 392 000,00

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

-

127 000,00

127 000,00

5321

Neinvestiční transfery obcím

-

10 058,00

10 058,00

5329

Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně

8 446,00

21 146,00

20 814,44

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

-

1 362 000,00

1 362 000,00

6349

Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně

6 000,00

-

-

 

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ POL Název položky Rozpočet po Příjmy

změnách

Výdaje

Skutečnost

Příjmy Výdaje

29030

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.

17 980,00

x

17 980,00

x

29030

 

Příspěvky na kůrovcovou kalamitu

17 980,00

-

17 980,00

-

89517

4213

Investiční přijaté transfery ze státních

93 060,00

x

93 060,00

x

89517

 

Realizace místní rozvojové strategie -

93 060,00

-

93 060,00

-

89518

4213

Investiční přijaté transfery ze státních

165 440,00

x

165 440,00

x


VIII.   Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

 

UZ

POL Název položky

Rozpočet po zm

Příjmy

ěnách

Výdaje

Skutečnost

Příjmy Výdaje

 

 

 

 

 

 

 

 

89518

Realizace místní rozvojové strategie -

165 440,00

 

- 165 440,00

 

-

98008

4111

Neinvestiční přijaté transf.z

9 400,00

x

9 400,00

x

98008

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde

x

9 400,00-

x

-

98008

 

Dotace na volbu prezidenta ČR

9 400,00

9 400,00-

9 400,00

-

98043

4111

Neinvestiční přijaté transf.z

7 292,04

x

7 292,04

x

98043

 

Přísp.obcím-zákon o kompenzačním

7 292,04

-

7 292,04

-

98187

4111

Neinvestiční přijaté transf.z

16 937,00-

x

16 063,00

x

98187

5019

Ostatní platy

x

2 213,00-

x

2 213,00

98187

5021

Ostatní osobní výdaje

x

11 726,00-

x

11 726,00

98187

5039

Ostatní povinné pojistné placené

x

748,00-

x

748,00

98187

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

x

115,00-

x

115,00

98187

5173

Cestovné

x

1 261,00-

x

1 261,00

98187

 

Účel.dot. na výdaje spojené se

16 937,00-

16 063,00-

16 063,00

16 063,00

 

 

IX.  


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

 

 

X.  


Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

 

 

 

XI.  


Ostatní doplňující údaje

 

 

Razítko účetní jednotky

 

Osoba odpovědná za účetnictví

 

Osoba odpovědná za rozpočet

 

Statutární zástupce