Auditní zpráva 2022

08.03.2023

Zveřejňujeme auditní zprávu kontroly účetnictví za rok 2022. Ze zprávy vyplývá, že inventurní komise bude muset pečlivěji kontrolovat a invetarizovat rozvahové účty. V kontrolní sestavě ze začátku ledna nebyly zaúčtovány prosincové mzdy, které se následně neprojevily na rozvahových účtech při kontrole.