Bilance odpadů 2022

17.03.2023

Tímto článkem chceme zdůraznit nutnost třídění odpadů ale současně vás nechceme zahltit čísly. Náklady na likvidaci odpadu představují zhruba částku 200 tisíc Kč , příjmy od občanů,firem a třídění Ekokom cca 100 tisíc Kč. Podstatné je, že náklady na svoz každoročně rostou a proti tomu rostou i příjmy za třídění, které představují 40% z vybraných prostředků. V rovnováze může bilanci udržet pouze důslednější třídění. Tomu obec půjde vstříc dalším sběrným místem, které by mohlo vzniknout již v letošním roce u hasičky.