Bytová politika obce

12.09.2023

Radi bychom doplnili informace o určení nájemného v obecní bytovce na základě rozhodnutí zastupitelstva 2/23 o zvýšení sazby nájmu za 1m2  z původních cca 25 Kč měsíčně na 100 Kč. Hlavním důvodem, který nás k tomu vedl byl nedostatek prostředků na běžnou údržbu. Např. výměna bojleru, vodovodní baterie vč.  práce znamenala v původních cenách vyčerpaný celý roční nájem. Nastavená cena je zhruba na 50% obvyklých cen. Není tedy pravda, že byla cena uměle zvednuta pro potřebu určení dalšího uvažovaného nájmu v bytovce ani to, že obec zastupuje realitní kancelář. 

Citace z rozhodnutí zastupitelstva 3.3.2023

a) Úprava nájemného v uvolněném obecním bytě na č.p. 2 - po Jindřišce Procházkové

Starosta uvedl, že dosud byla podaná jedna žádost o přidělení výše uvedeného bytu. Žádost pro svoji matku podal pan Miloslav Němec, bytem Radešín 17. Žádost byla panem Miloslavem Němcem stažena. Starosta zdůraznil potřebu stanovit přesná pravidla pro výběr žadatele, podmínky nájmu pro zájemce o přidělení bytu. O jednotlivých žadatelích budou rozhodovat a hlasovat zastupitelé, předpokládanou výhodou by např. mohlo být, pokud je uchazeč s trvalým bydlištěm v Radešíně. Starosta sdělil, že je třeba kromě informace o záměru pronájmu obecního bytu na webových stránkách obce, informovat občany Radešína o tomto záměru obecním rozhlasem. Dále informoval zastupitele obce, že by chtěl rovněž požádat tři sousední obecní úřady o informování jejich občanů o záměru obce Radešín pronajmout v domě č. p. 2, v obci Radešín, byt č. 6, 1+ kk, I. kategorie, o výměře 41,4 m². Proběhla diskuze o možné výši nájmu. Zastupitelé vyjádřili předběžnou shodu na stanovení výše nájemného 100 Kč za m².. Starosta navrhl hlasovat o výši nájemného 100 Kč za m², tj. =4 140,-- Kč za kalendářní měsíc.

Následně starosta vyzval zastupitele k hlasování ohledně schválení výše nájemného pro byt č. 6, I. kategorie, v domě č. p. 2, v obci Radešín: Hlasování o schválení výše nájemného pro byt č. 6, I. kategorie, v domě č. p. 2, v obci Radešín