Daň z nemovitých věcí

12.04.2023

Daň z nemovitých věcí

Všem obcím v Kraji Vysočina byla odeslána datovou schránkou veřejná vyhláška s

oznámením o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se daňovým subjektům

v seznamu uvedeným stanovuje daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023. Jedná

se o daňové subjekty přihlášené k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, u nichž

došlo v letošním roce ke změně výše daně oproti loňskému roku, případně oproti částce

vypočtené v daňovém přiznání. Hromadný předpisný seznam vydává za obvod své působnosti

Finanční úřad pro Kraj Vysočina a zpřístupněn bude na územních pracovištích v době od

14. dubna do 15. května 2023. Informaci o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

finanční úřad zveřejní prostřednictvím veřejné vyhlášky, kterou vyvěsí jednak na své úřední

desce a jednak na úředních deskách všech obcí Kraje Vysočina.