Dotace Chodník

09.03.2023

Na četné dotazy na stav financování chodníhu v Radešíně, případně na neschopnost nového zastupitelstva dotaci vyřídit uvádíme zkráceně dotace z fondu SFDI(státní fond dopravní infrastruktury).

Dotační titul ve kterém Radešín žádal o poskytnutí příspěvku na chodník je uzavřen a nově otevřené tituly nedovolují uplatňovat náklady roku 2022 a dřívější.  To znamená, že nemůžeme žádat o dataci na více než 4,5 mil. investici v rámci tohoto fondu. Na doplnění přikládáme oznámení z dotační kanceláře.

V roce 2024 bude mikroregion Zubří země(Novoměstsko) otevírat dálší dotace, kterých se jistě zůčastníme. Jistou nevýhodou je cena m2 při vynaložené částce a délce chodníku. Rádi bychom tímto kapitolu schválené dotace přidělené Radešínu minulým zastupitelstvem uzavřeli.  Podotýkám nelze otevřít novou ale původní výzva je uzavřena.


Dobrý den, pane starosto,

navazuji na náš telefonický rozhovor a potvrzuji, že bohužel již nelze využít nově vyhlášenou výzvu ze SFDI, tj. původní dotační titul, ve kterém byla podaná předchozí žádost. V příloze Vám zasílám kompletní Pravidla této výzvy, kde je v článku 4 Podmínky poskytnutí příspěvku v bodě d/ uvedeno, že příspěvek může být poskytnut k úhradě nákladů, které vznikly po 1.3.2023 (v pravidlech jsem to zvýraznila žlutě). Pokud by stavba nebyla zahájena, tak by bylo možno podat žádost znovu se stejnými podklady jako v minulém roce, ale vzhledem k tomu, že náklady již vznikly dříve a realizace je téměř hotová, tak už nelze tento dotační titul využít.

Před ukončením realizace akce tedy můžete využít výzvy IROP (60. nebo 40. a 41.), jak Vám psala ing. Součková v předchozím mailu, tj. bod 1) a 3).

Snad pro Vás bude toto zdůvodnění dostatečné…

S pozdravem a přáním hezkého dne

D.Nyplová

Ing. Danuše Nyplová – projektová manažerka

mob.: 724 505 335

tel.: 491 616 630

Ing. Tomáš Ruprich - dotační a realitní kancelář

Československé armády 383/5

500 03 Hradec Králové

IČ: 40145018 DIČ: CZ6607291878

danuse.nyplova@dotacnikancelar.eu

www.dotacnikancelar.eu