Dotace na novou hasičku

07.03.2024

Jen pro upřesnění k dotaci, kterou získal Radešín na rekonstrukci obecní hasičky. Výše uvedené metry povinných ploch představovaly nutnost rozšíření stavby o obytné podkroví a u garáže zvětšení půdorysu celé stavby. Přiznané 3 mil.Kč tak jak se žádalo, plní ministerstvo vnitra pouze z 50% a obec uhradí zbývajících 50%. Zvýšené náklady byly odhadnuty na 5 mil.Kč, obec by musela přispět 3,5 mil.Kč, výše přiznané dotace se nemění. Na částku obecní existovala možnost požádat také o dotaci kdy tato není nároková a mohla být vzhledem k přísným podmínkám dotace riziková. Zjednodušeně řečeno výstavba dalších dámských a pánských toalet v obecní budově se jevila jako zbytečná. Rekonstrukce střechy a fasády v budoucím období ochrání obecní majetek za použití jiné dotace nebo bude napřímo hrazena z obecního rozpočtu. Vedení hasičů a obce.