Dušičky

05.11.2023

Připomínka rodiny DURE v tento podzimní čas umocněna skutečností, že od letošního roku údržbu hrobů významné radešínské rodiny zajišťuje z vlastní iniciativy naše obec. Hřbitov Horní Bobrová.