Ekonomická situace obce

19.11.2022

Dobrý den, předkládám informace o hospodaření obce za deset měsíců letošního roku. Oproti schválenému rozpočtu, který kalkuloval se ztrátou cca 1mil. Kč se v průběhu roku navýšila ztráta na částku téměř 4mil.Kč. Za deset měsíců je aktuální ztráta  2,5mil Kč. Zdroj prostředků představují výběry z účtu a pokladny viz druhá tabulka. Detailní Fin je v přiloženém souboru.

Rekapitulace příjmů a , výdajů, financování
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočet skutečnost
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 -986 513.00 Kč -3 866 662.96 Kč -2 535 254.92 Kč
Třída 8 Financování     4450 -986 513.00 Kč -3 866 662.96 Kč -2 535 254.92 Kč
Konsolidace financování   4460
Financování celkem     4470 -986 513.00 Kč -3 866 662.96 Kč -2 535 254.92 Kč

Zůstatek prostředků na účtech a v pokladně

Náze položky   Počáteční stav Konečný stav Změna stavu
         
Běžné účty   2 726 193,27 192 727,35 2 533 465,92
         
Běžné účty fond USC   25 000,00 25 000,00 0
         
Běžné účty celkem   2 751 193,27 217 727,35 2 533 465,92
         
Pokladna   3 443,00 1 654,00 1 789,00

V předávacím protokolu finančního vypořádání ze dne 22.10.2022 jsou tyto údaje/aktiva/pasiva 

Protokol vznikl při předání agendy obce novým zástupcům
Zůstatky na účtech a v pokladně

Účet KB -130 255,20 Kč

Účet KB - 25 004,38 Kč

Účet ČNB - 32 337,95 Kč

pokladna - 1439,- KčDluhy: Nezaplacené Faktury po splatnosti v celkové výši 480 286 Kč
Pohledávky: 

Pohledávky za obecní vodu Miloslavu Škorpíkovi ve výší 58 228 Kč - uhrazeno

Předpoklad na obdržení dotace na MaR vodárna ve výši 127 000 Kč - uhrazeno

Předpoklad na obdržení dotace na opravu Kaple ve výši 199 969 Kč - u této položky je nutno realizovat okapy za dohodnutou částku 46 000 Kč
Oznámení o neposkytnutí dotace na chodník s odůvodněním nedostatkem prostředků v roce 2022 a 2023. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek další žádost může být na plnění v roce 2024 Informace o uhrazení jsou doplněny dodatečně podle skutečnosti

ing.Miloslav Škorpík