Hlášení

06.04.2023

Hlášení MR ze dne 6. 4. 2023

Vážení spoluobčané, vyslechněte si hlášení místního rozhlasu:

Dovolte mi, abych Vás jménem Obce Radešín pozval na tradiční Velikonoční procházku, která se bude konat v neděli 9. 4. 2023.

Vyrazíme ve 13:30 od hotelu na trasu Lihovar-Bobrová podél řeky, směr Kalvárie nad Bobrovou. Po jejím zdolání plánujeme návrat přes Podolí zpět do Radešína.

Po předchozích zkušenostech občerstvení na cestu vítáno, uděláme pár zastávek.

Celá vycházka bude zakončena na sýpkách, přesněji ve společenské místnosti obecního úřadu. Předpokládaný návrat okolo 17.00 hodin.

Nejen pro účastníky procházky, ale i pro občany, kteří rádi přijdou posedět bude připraven kuřecí gyros, pivo, limo, vino. .

Všichni jste srdečně zváni a vítáni.

Děkuji Vám za pozornost a všem přeji krásné Velikonoční svátky.