Informace 03/2024

22.03.2024

Žadatel odmítl zaplatit náklady spojené se zajištěním požadovaných informací a o celé záležitosti na základě stížnosti rozhodne Kraj Jihlava.

Obsah žádosti :

Žádost o poskytnutí informací Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Obec Radešín o poskytnutí následujících informací:

  1. Jaké nemovitosti a za jakou cenu prodala obec od roku 2012?
  2. Kolik finančních prostředků zaplatila obec za vybudování fit stezky a kolik z těchto prostředků činila dotace? Jaká výše z celkové částky byla použita na výstavbu komunikace v úseku od č.p. 7 k parc.č. 156/48?
  3. Jakým způsobem nabyla obec do vlastnictví vodovod v úseku B2.2 (od chaty č.ev. 6 k parc.č. 156/48)?
  4. Kolik finančních prostředků zaplatila obec firmě Santis a.s. za vypracování územního plánu obce? Kolik z toho bylo uhrazeno z dotace?
  5. Kolik finančních prostředků zaplatila obec za právní služby od 1.1.2023, kdo byl dodavatelem těchto služeb a jaká byla hodinová sazba?
  6. V jaké výši byly vyplaceny refundace mezd v období od listopadu 2018 do října 2022, z toho kolik Mgr. Tulisové a kolik p. M. Kutílkovi?
  7. V jaké výši byly vyplaceny cestovní výlohy celkem v období od listopadu 2018 do října 2022, z toho kolik Mgr. Tulisové?
  8. Jaká byla sjednána doba trvání práva stavby na obecním pozemku parc.č. 210/5 pro M. Škorpíka a za jakou cenu?
  9. Kolik finančních prostředků zaplatila obec za kanalizaci (stoka C3) a vodovod (řad A6) od č.p. 14 (Š. Bejdák) směrem k č.p. 44 (J.Uhlíková) a kolik odběratelů s trvalým bydlením je na tuto infrastrukturu připojeno?
  10. Kolik finančních prostředků zaplatila obec za opravu komunikace po výstavbě kanalizace a vodovodu v úseku od č.p. 14 k č.p. 44 včetně dotace obnova venkova?