Informace o stavu projektu nové ČOV

15.12.2022

12.prosince 2022 jsme se s Mírou Kutílkem zúčastnili jednání na SVK ve věci projektu nové čističky  Radešín. Za SVK byli přítomni Ing.Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah a Ing. Radek Zlesák. Zazněly následující klíčové informace :

  • obec je řádným členem svazku
  • existuje projekt nové ČOV a stavební povolení 
  • rozpočet stavby je zhruba 40 mil Kč, pokud bude soutěžen dodavatel je otázkou jestli bude schopen tuto cenu dodržet
  • dotace od státu může být až 30 mil Kč, další dotaci v jednotkách mil Kč může poskytnout kraj Vysočina
  •  podíl obce se předpokládá ve výši cca 8 mil Kč
  • obec doposud nepřevedla infrastrukturu kanalizace na svazek resp. ten ji odmítl převzít do doby odstranění nedostatků v evidenci a to především vyčíslení hodnoty některých částí kanalizace a kolaudace části kanalizace na pozemcích Lesů ČR.

 Ze strany naší strany jsme informovali přítomné o návrhu rozpočtu 2023, odsouhlasení zástupce obce pro valnou hromadu SVK a návrh lednového termínu kde se budeme snažit konkretizovat další postup na základě rozhodnutí zastupitelstva.

Miloslav Škorpík