Jamčice

29.10.2022

Obec bude v nejbližších dnech organizovat obnovu lesního porostu v Jamčici a u Potoka, dle možností bude potřeba vyčistit plochy určené k osázení, postavit oplocenku a vysázet stomky. Jedná se zhruba o tisíc listnáčů a tisíc jehličnanů. Jak budou jednotlivé fáze probíhat ukážou možnosti dodavatelů a počasí. Úklid ploch plánujeme provést svépomocně a přivítáme jakoukoliv pomoc občanů. Práce budou placeny.  Organizovat budeme prostřednictím Míry Trčky a Honzy Filipa. Bližší informace rádi sdělíme.