Hlášení

03.01.2023

 

Hlášení MR ze dne 3.1 .2023

 

Milí spoluobčané, vyslechněte si podvečerní hlášení místního rozhlasu.

 

1.       

V sobotu 7.ledna 2023 bude v naší obci probíhat tradiční tříkrálová sbírka. Koledníci Vás navštíví v dopoledních hodinách. Za obec Radešín předem děkujeme za Váš příspěvek a podporu této největší dobročinné sbírkové akce v České republice.

 

2.

Závěrem mi dovolte popřát Vám v novém roce pevné zdraví, štěstí, úspěch, pohodu, ale i radost ze života v naší obci.

 

 

Děkuji Vám za pozornost a hezký večer