Kompostery 900l.

28.05.2024

Po delším čekání obec obdržela avízovanou dodávku komposteru 900l. Tyto budou vydávány 28.5.2024 od 17:00 na OÚ a v sobotu 1.6.2024 od 9:00 - 12:00 občanům, kteří si je objednali. Zbývající kompostery budou nabídnuty občanům, kteří si nežádali. Smlouva na komposter přiložena, občané ho získají zdarma. Pro občany, kteří si objednali 2 kusy budeme přidělovat v druhém kole. V současné době je akce financována půjčkou, kterou schválilo zastupitelstvo.