Dopravní situace

26.02.2024

Při řešení měřeného úseku na Bobrovou jsme narazili na problém pasportu obecních komunikací, který nebyl v minulosti předložen i když schválen Silničnímu správnímu úřadu. Připravované změny za účasti PČR obsahují nápravu věcí, které jsou v rozporu se zákonem např. označení příčného pruhu v odbočce u Schrollerů ale také návrhy jako je náhrada pevné překážky u Sojků dvěma příčnými pruhy stejného typu jako je na výše uvedené odbočce. Jednotlivé podněty budou zahrnuty do nového pasportu komunikací jehož dílčí stav je v příloze. U náhrady betonového zátarasu je několik pozitiv: zkrácení trasy pohybu vozidel po obci z vzdálenosti 320m na 140m, vyřazení dvou nepřehledných zatáček ( v jedné je zeď až na hranu odbočky, druhá má menší ůhel než 90° viz obrázek, žulové zvýšené pásy omezí objektivně rychlost, neposunou problém rychlosti jen na souběžnou silnici. Budeme rádi za každý podnět k pasportu aby jsme tento zpracovali co nejaktuálněji. O konečné podobě bude rozhodovat zastupitelstvo

Návrhy jsou exportovány ze systému GObec, který zajišťuje propojení dat s nadřízenými institucemi tak jak je legislativou požadováno.