OBNOVENÍ OBRÁZKŮ SVATÝCH

12.10.2022

Dne 12.10.2020 obec Radešín obnovila obrázky svatých. Slavnost proběhla formou pěší poutě pod vedením faráře Michaela Macka od kaple Nanebevzetí Panny Marie k místům v lese, kde byly obrázky sv.Františka a sv.Anny obnoveny za slavnostního projevu starosty pana Chocholáče a místostarostky paní Tulisové. Podle nejstarších pamětníků pochází obrázky z doby, kdy zámek Radešín patřil ještě k cisterciáckému klášteru ve Žďáře. Obnovené obrázky pochází od katolické malířky Bedřišky Znojemské a kovové korpusy vyhotovil umělecký kovář Josef Tulis z Dlouhého. V rámci obnovy se připojil pan Juránek instalací obrázků sv.Josefa a Panny Marie, které byly umístěny v lese místními občany v nedávné době.