Ověření zápisu zastupitelstva 3/2023

15.05.2023

Pozor protože neexistuje ověření zápisu zvolenými ověřovateli  zůstane tento neověřený. Připomínky ověřovatelů budou projednány na dalším řádném zastupitelstvu. Jako bližší informaci uvádím, že ověřovatelé Radek Chocholáč a Dana Adamcová neověřili zápis z důvodu nejednotnosti názoru na průběh diskuze. K zastupitelstvu existuje zvukový záznam pro kontrolu.