OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

22.05.2024

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/388 , III/3884, III/36043

dále na místních a účelových komunikacích v obci Radešín. Vyvěšeno 22.05.2024, Svěšeno 7.6.2024