Pozitivní kritika

01.01.2025

jsou situace, kdy kritika může být přínosem, nikdo učený z nebe nespadl. Avšak příspěvek od paní Tulisové na jejím webu RADEŠÍNSKÝ KURÝR  o vracení prostředků přidělených na volby spadá do kategorie pomluv a lží.

Stát posílá prostředky zálohově před volbami a po vyúčtování se rozdíl posílá zpět. Tento úkon provádí p.Procházková z MÚ Bobrová léta a bezchybně. Tedy i pro předchozí zastupitelstvo. Škoda, že p. Tulisová nenašla sílu kandidovat ve volbách a podílet se na rozkvětu obce. Energie vynaložená do pomluv, lží, stížností, podnětů a provokací, mohla být využita lépe. Určitě je ale prospěšnější, když tato zloba zůstane v Radešíně, než aby ji třeba pocítili její žáci v ZŠ.

Jsme připraveni nadále pokračovat v pozitivní politice a svěřené prostředky čerpat pro blaho obce a ne na soudní spory.