Pozvánka na zastupitelstvo 7/23

21.11.2023

Dobrý den,dovolte mi pozvat vás veřejnou schůzi obecního zastupitelstva, které se bude konat 21.11.2023 v budově obecního úřadu v 18.00.

Program je v příloze, zde body jednání. 

 Úprava cen likvidace komunálního odpadu pro rok 2024

 Úprava cen vodného a stočné na rok 2024

 Výběr dodavatele obecní sekačky

 Odsouhlasení aktualizovaného plánu tvorby rezerv pro vodovod a kanalizaci PFO