Rekapitulace odpadů 2023

19.02.2024

Obec doplácela na likvidaci odpadů v roce 2023 částku 92 219 Kč. Skládková sleva pro rok 2024 se snížila na 170 Kg na občana/rok. Letos jsem na hranici bez slevy dosáhli v listopadu a tak jedinou plusovou položkou do budoucna může být odměna za separovaný odpad od Ekokomu, kam připadne i tříděný odpad hotelu v roce 2024.

  • Likvidace komunálního odpadu 110 030
  • Likvidace separovaného odpadu 79 8997
  • Náklady Sběrný dvůr Bobrová 8 649 Kč

Přijmy obce za likvidaci

  • Občané 44600 Kč
  • Podnikatelé 12 000 Kč
  • Ekokom 51758