Rozkrádání obce

10.08.2023

Článek nevznikl jako chlubení se hospodářským výsledkem ale jako odpověď pro Ministerstvo Vnitra, které obdrželo podnět od nám neznámých stěžovatelů na hospodaření obce a na některé zastupitele.

Zkráceně obec má na účtech a pokladně zhruba o 830 tis. Kč více než na začátku roku

Tomu odpovídá i hospodářský výsledek z nákladů a výnosů. Jako informaci k uplatněným nákladům si dovolím uvést, že za půl roku jsme nevypláceli žádný cesťák, refundaci mezd mimo volby, právní služby, pronájem techniky na zimní údržbu ani pohonné hmoty také obec nezaměstnává, žádné příbuzné starosty. Obec má zaplaceny všechny závazky mimo dodavatele chodníku kde byly zjištěny závažné nedostatky pro které se nedá dílo zkolaudovat a je tudíž předmětem soudního sporu.

Pravda je, že v obci probíhají čilé práce na rekonstrukci hasičky, úpravy dětského hřiště a pod. , které ale občané vykonávají bez nároku na mzdu. Možná pro někoho hůře pochopitelné a tak pro jistotu přikládám účetní uzávěrku za pololetí.