Schválen rozpočet 2023

30.12.2022

Zastupitelé 30.12.2022 na zastupitelstvu 34/22 hlasovali takto:

Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0

Usnesení 158/34/22:

Zastupitelstvo obce Radešín schválilo rozpočet pro rok 2023.