Schválený rozpočet 2024

17.12.2023

Usnesením 211/08/23 schválilo zastupitelstvo dne 17.12.2023 jednohlasně návrh rozpočtu na rok 2024.