Nová čistička

07.08.2023

Existují různé názory na výstavbu nové ČOV a proto uvedu několik faktů k celé akci 

- obec má vydané stavební povolení, rozpočet akce je zhruba 40 mil
- cena realizace dle názoru VAS Žďár nad Sázavou může dosáhnout ceny 60 mil.Kč a to především z důvodů navýšení cen stavebních materiálů a prací oproti cenám při sestavování rozpočtu.
- koncovým provozovatelem by byl Svazek vodovodu a kanalizací Ždársko
- současná cena stočného svazku je 52,29 Kč: Tato cena a cena budoucí by se účtovala občanům za 1m3. Aktuální cena v Radešíně je 35 Kč.
- případná dotace by byla z největší pravděpodobností dvojsložková od Ministerstva životního prostředí a Kraje Vysočina. Dotace může dosáhnout maximálně 70% díla, 30% financování musí zajistit obec
- 20 letá půjčka na 20 mil. Kč s 8% úrokovou sazbou odčerpá obci prakticky celý rozpočet na toto období.
- aktuální dotace zohledňují i cenu investice na 1 občana, což vychází v našem případě 400 - 600 tis. Kč. Akceptovatelná pro MŽO je hranice 160 tis. Kč.
- v současné době není vyřízena dotace na akci Chodník a celá věc je předána soudu.Obec uhradila celou investici z vlastních prostředků - věc sem zdánlivě nepatří ale administrativně nás zatěžuje.

Nejenom z těchto důvodů zastupitelstvo na zasedání 5/2023 odsunulo jednohlasně rozhodnutí o podání žádosti na rok 2024.