Tři Králové

12.01.2024

Dnes proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Dovolte mi poděkovat za vaše příspěvky a oznámit, že se celkem vybralo 11.362,-- korun. Myslím, že na sebe můžeme být pyšní.

Děkuji touto cestou koledníkům i jejich vedoucím za ochotu udělat něco dobrého pro klienty služeb Oblastní charity Ždár.  Za obec Pavel Doležal  zdar.charita.cz