Určení počtu členů volební komise

08.04.2024

Volby do Evropského parlamentu, se uskuteční:

dne 7. června 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a dne 8. června 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Starosta obce Radešín ing.Miloslav Škorpík

podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

stanovuje minimální počet členů volební komise pro volby:

minimální počet členů volební komise jsou 4 (čtyři)

V Radešíně dne 8.4.2024

Ing. Miloslav Škorpík, starosta obce