Uzemní plán

19.05.2021

Zastupitelstvo obce Radešín na základě usnesení č. 22/21 Zastupitelstva obce Radešín ze dne 19. 5. 2021 vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Radešín. Do dokumentace "Územní plán Radešín" v tištěné podobě lze nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, kancelář č. 1.105 a na Obecním úřadu Radešín.

úřad územního plánování:MěÚ NMNM, odbor SŽP

oprávněná úřední osoba:Ing. Sylva Urbancová

zadavatel UP:obec Radešín

zástuce zadavatele:Mgr. Jolana Tulisová