Zapisovatel volební komise EU 2024

27.04.2024

Volby do Evropského parlamentu

konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Starosta obce Radešín dle zákona o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu podle zákona č. 62/2023 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

vyhláška Ministerstva vnitra č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č.62/2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně něterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dále jen ("vyhláška")

jmenuje zapisovatelem volební komise pro volební okrsek č. 1:

Bc.Dagmar Náglovou, bytem Radešín 40

Radešín 27. 04. 2024

Vyvěšeno: 27. 04. 2024

Sejmuto:

Ing. Miloslav Škorpík, starosta obce