Změna územního plánu č.1

05.02.2023

Dne 31.ledna 2023 zastupitelstvo Radešína schválilo pořízení Změny č. 1 ÚP Radešín a to zkráceným postupem dle § 55a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V rámci této změny budou zaneseny pravomocné rozhodnutí soudu, úpravy ÚP do souladu s novým stavebním zákonem a navrhnuty úpravy stávajícího ÚP dle požadavků občanů. Sběr požadavků bude probíhat do konce února 2023. Požadavky doručené po tomto termínu budou zahrnuty do další změny. Změny prosím podávejte prostřednictvím přiloženého formuláře mailem, datovkou nebo osobně v úředních hodinách na obci.