Zveřejnění kalendáře obce

06.11.2022

Pro zjedodušení obecního života zveřejňujeme kalendář akci v sekci Lidé a Obec / Akce zviditelněny by měly být termíny akcí na sýpkách, obecní zastupitelstva, společné akce a pod. Požadavky na sýpky můžete uplatňovat u Mgr.Jany Benešové jak bývalo zvykem případně u vedení obce.