Informace dle §106/1999 sb.

Ceník služeb souvisejích s poskytováním informací. Vzhledem k faktu, že obec Radešín nemá vlastní účetní oddělení a služby nakupuje v městysu Bobrová, určuje tímto sazebník úkonů podle §106/1999 Sb.